Arabljani protiv memluka i krstaša

Arapski period. Egipat je osvojio arabljanski vojskovođa Amr ibn al-As. Uz znatna pojačanja, pobedio je Vizantijce kod Helipolja, a zatim je zauzeo Babilon, kasnije Aleksandriju. Arabljani se nisu mešali sa … Read More