Sa oficirima rodoljubima do nezavisnosti

Teški uslovi života i raskalašan život na dvoru kraljeva, prisustvo stranih trupa i poraz u ratu sa Izraelom 1948. doveli su do pokreta mladih oficira rodoljuba. Grupa od 12 oficira … Read More

Arabljani protiv memluka i krstaša

Arapski period. Egipat je osvojio arabljanski vojskovođa Amr ibn al-As. Uz znatna pojačanja, pobedio je Vizantijce kod Helipolja, a zatim je zauzeo Babilon, kasnije Aleksandriju. Arabljani se nisu mešali sa … Read More