Pozno doba faraona

Pozno doba faraona

RELJEF-NA-STUBU
RELJEF-NA-STUBU

Pozno doba faraona obuhvata period vladavine XV do XXX dinastije (712. – 332. godine pre nove ere). U znaku je borbe Egipta protiv azijskih sila – Asirije i Persije. Asirci su pokorili Egipat i osvojili nekadašnje prestonice – Memfis i Tebu. Egipat je konačno oslobođen uz pomoć oko 30 000 grčkih najamnika, „bronzanih ljudi sa mora“ – ime su dobili po oklopima, koji su se tada prvi put pojavili u Egiptu. Grci su pružali pomoć i u stvaranju flote, a centar Egipta pomera se ka severu i Sredozemlju. Ojačani faraoni ponovo su krenuli u osvajanje zapadne Azije.

Konjica moćne Persije je 525. godine pre nove ere u bici kod Pelizijuma porazila Egipćane i grčke najamnike pešake. Egipat je okupiran i izloženbezobzirnoj pljački. Usledilo je nekoliko neuspelih ustanaka. Tek je Amitrej, osnivač XVIII dinastije, 404. godine pre nove ere oslobodio zemlju posle šest godina borbe. Slede napadi na Persiju i odbrana od njenih pohoda, novi poraz i vladavina Persijanaca od 341. do 332. do ulaska Aleksandra Makedonskog u Egipat. Time se završava faraonski period u istoriji Egipta.