Novo carstvo

Novo carstvo

Borbena kola
Borbena kola

Novo carstvo obuhvata razdoblje od 1550. do 1070. godine pre nove ere i vlast XVIII do XXIV dinastije. Egipat postaje snažna vojnička sila, finansirana iz prebogatih riznica faraona. Njeno jezgro činili su najamnici, smešteni u posebnim logorima, naoružani dugim mačevima, kopljima i noževima, sa štitom, oklopom i šlemom. U doba Ramzesa II postojale su i posebne jedinice Egipćana regrutovanih iz redova slobodnih građana, koje su dobijale nazive po imenima bogova. Strelci na dvokolicama činili su elitne trupe.

Započeti su veliki osvajački pohodi. Tutmes I je potčinio Nubiju, a na istoku prodro do Eufrata. Tutmesu III pripisuje se uloga tvorca Egipatske imperije. Nazvan je i velikim, jer je pod njegovim vodstvom Egipatska vojska 17 puta upadala u Aziju, pokorivši Siriju i Palestinu, do srednjeg Eufrata i Torosa. Ubirao je danak i od Kipra. Godine 1478. pre nove ere zbila se prva planski vođena bitka koju je istorija zabeležila – kod Megida, protiv udruženih palestinskih i sirijskih snaga. Država ponovo jača u vreme vladavine Ramzesa II, koji je navodno pobedio Hite kod Kadeša, što će biti zabeleženo i slavljeno na umetničkim delima u svetilištima i dvorcima vladara. Po nekim izvorima bitka se završila porazom Ramzesovih snaga, odnosno bez pobednika, nakon čeka je potpisano primirje ( prvo u svetu). Sledi razdoblje stagnacije, izazvano brojnim ratovima i ogromnim troškovima izgradnje skupocenih zdanja.

sarkofag za faraonovu mačku
sarkofag za faraonovu mačku