egipat

U ogledalu prošlosti

U ogledalu prošlosti – Malo je država i naroda sa tako bogatom, raznolikom i burnom istorijom

egipat
egipat

Na osnovu arheoloških otkrića poznato je da je čovek u dolini Nila živeo još u doba paleolita. Kasnije se na tim prostorima naseljavaju i vremenom ujedinjuju plemena iz Afrike i iz delova zapadne Azije. Neposredno pred stupanje Egipta na istorijsku scenu, pre pet milenijuma, ujedinjuju se kraljevine Gornjeg i Donjeg Egipta.

Između mnoštva mogućih i uslovnih podela istorije Egipta, najčešće (konvencionalna) je ona koja celokupnu prošlost naroda ovog podneblja deli na tri istorijska razdoblja, sa kraćim ili dužim prelaznim periodima između njih: vladavina faraona, grčko-rimsko i arapsko razdoblje. Iza svakog od njih ostala su monumentalna zdanja i spomenici, svedočanstva o prohujalom vremenu i načinu ljudskog života u sučeljavanju sa ćudima prirode, vlastitim strahovima, verovanjima, nadama, drugim narodima i voljom vladara.