Aleksandrija – biblioteka za sva vremena

Veliki muzej čiji je osnivač grčki filozof Demetrius Falerus, je vremenom prevazišao svoje antičke uzore i prerastao u istraživački institut, kasnije univerzitet, u čijem su se okrilju našle laboratorije, opservatorija, … Read More

Aleksandrija – prizori mediterana i orijenta

Aleksandrija – nesuđena prestonica sveta, smestila se na krajnjem severu Egipta, na obalnom rubu koji zapljuskuju nemirne vode Sredozemlja. Sa više od pet milion žitelja, drugi grad po veličini, središte … Read More

Egipatski nacionalni muzej

Egipatski nacionalni muzej – istorija na dlanu U centru grada je Nacionalni muzej, jedan od pet najvećih i najbogatijih na svetu. Moderno “utočište” i poslednja stanica za većinu drevnih egipatskih … Read More